(Rozmowy telefoniczne)

Jak rozmawiać przez telefon?

.Telefon powinien być daleko od radia i telewizji.
.Zanim zadzwonisz weź kilka głębokich wdechów. Pomoże Ci to
bardziej się rozluźnić.
.Jeśli jeszcze nie czujesz się pewnie co do poziomu rozmów po
angielsku przez telefon, zawsze możesz mieć przed sobą (na
biurku, na ekranie komputera) potrzebne wyrażenia, rozmówki
telefoniczne.
.Zanim zadzwonisz do danej firmy zawsze upewnij się co do
informacji, którą chcesz przekazać. Zastanów się jakie pytania
możesz usłyszeć od rozmówcy. Pomoże Ci to lepiej zrozumieć
daną osobę. Miej przy sobie kartkę i długopis.
.Nie dzwoń w nieskończoność.
.W trakcie trwania rozmowy przedstaw się i podaj nazwę firmy,
z której dzwonisz. Mów wolno i wyraźnie. Śmiało zadawaj
pytania. Rób notatki. Gdy zadzwoni drugi telefon, nie odbieraj,
ponieważ zawsze pierwszeństwo ma osoba, z którą już
rozmawiasz. Rozmowę zakończ uprzejmie, dziękując za nią.

Minisłownik: Telefon

WSKAZÓWKA:

Przeczytaj wyraz (lub wyrażenie) i z każdym spróbuj utworzyć jedno
zdanie.

answer – odbierać (telefon)

answerphone (answering machine)– automatyczna sekretarka

area code – numer kierunkowy

business call – rozmowa służbowa

by fax – faxem

by telephone – telefonicznie

connection – połączenie

cordless telephone – telefon bezprzewodowy

cut somebody off – rozłączyć kogoś

dial – wykręcić numer

digit – cyfra

direct line – połączenie bezpośrednie

engaged – zajęty

extension – telefon wewnętrzny

give somebody a call – zadzwonić do kogoś

hang on – poczekać (nie rozłączać się)

hang up – odwiesić, odłożyć (słuchawkę)

house telephone – domofon

international call – rozmowa międzynarodowa

lift – podnosić słuchawkę

line – połączenie

local call – rozmowa miejscowa

long distance call – rozmowa międzymiastowa

make a call – dzwonić

message – wiadomość

mobile phone – telefon przenośny

phone box – budka telefoniczna

phone directory / book – książka telefoniczna

phone number – numer telefonu

phonecard – karta telefoniczna

reverse charge call – rozmowa na koszt abonenta

phone – telefonować

ring – dzwonić

ring up – zatelefonować

switchboard – centrala telefoniczna

telephone bill – rachunek telefoniczny

telephone box – budka telefoniczna

telephone call – rozmowa telefoniczna

telephone exchange – centrala telefoniczna

telephone operator – telefonist(k)a

telephone orders – zamówienia telefoniczne

telephone set – aparat telefoniczny

unlimited usage – nieograniczone korzystanie

voice mail – poczta głosowa

Wyrażenia przydatne przy każdej rozmowie
telefonicznej

WSKAZÓWKA:

1. Przeczytaj poniższe zwroty i z każdym z nich utwórz jedno zdanie
(może to być pytanie). Twórz własne dialogi.

2.Powtarzaj po kilka razy poniższe wyrażenia, a potem przypominaj
je sobie nie patrząc na ekran. Następnie znowu przeczytaj to samo
wyrażenie i wciąż je sobie przypominaj (bez patrzenia do nich).
I tak kilka razy, aż zapamiętasz większość z nich.

1.Answering the phone

Odbieranie telefonu

Hello?

Halo?

Good morning/afternoon/evening, Ann Smith speaking.

Dzień dobry/Dobry wieczór, mówi Ann Smith.

Ann speaking. How can I help you?

Mówi Ann. W czym mogę pomóc?

Ann Smith’s office !

Biuro Anny Smith!

Who would you like to speak to?

Z kim chcesz rozmawiać?

2.Introducing yourself

Przedstawianie się

Hello, this is Peter Bell calling.

Dzień dobry, mówi Peter Bell.

Peter Bell speaking.

Mówi Peter Bell.

Hello, Peter Bell from the ReadBook Company here.

Dzień dobry, z tej strony Peter Bell z firmy ReadBook.

Could you tell me …?

Czy możesz mi powiedzieć … ?

I’m ringing to enquire about…

Dzwonię aby zapytać…

3.Asking for someone

Pytanie się o kogoś

Can I speak to Adam White?

Czy mogę rozmawiać z Adamem White?

I’d like to speak to Adam White, please.

Chciałbym rozmawiać z Adamem White?

Could you put me through to Adam White, please?

Czy możesz mnie połączyć z Adamem White?

Is Ms Howard available?

Czy zastałem panią Howard?

4.Connecting

Łączenie

One moment, please.

Momencik, proszę.

Please hold for a minute and I’ll put you through to his office.

Proszę poczekać minutkę, zaraz połączę z jego biurem.

Could you hold the line, please?

Czy możesz poczekać na linii?

I’ll connect you. (I’ll put you through.)

Połączę pana/panią.

I’m afraid the line is engaged?

Niestety, ten numer jest zajęty.

5.Explaining somebody’s absence

Wyjaśnianie czyjejś nieobecności

I’m afraid Mr Douglas is not in at the moment.

Obawiam się, że pan Douglas jest w tej chwili nieobecny.

I’m sorry, Mrs Douglas is in a meeting at the moment.

Przykro mi, ale pani Douglas jest w tej chwili na spotkaniu.

Mr/Mrs … isn’t here today.

Pan/Pani dzisiaj jest nieobecny(-a).

6.Problems

Problemy

I’m sorry, I don’t understand. Could you repeat that, please?

Przepraszam, nie rozumiem. Czy możesz to powtórzyć?

Could you speak up a little, please? I can’t hear you very well.

Czy możesz mówić trochę głośniej? Nie słyszę cię dobrze.

I’m afraid you have got the wrong number.

Obawiam się, że masz zły numer.

Can you spell that, please?

Czy mógłbyś to przeliterować?

Can you speak a little slower, please. My English isn’t very good.

Czy możesz mówić trochę wolniej. Mój angielski nie jest za dobry.

I can hardly hear you.

Prawie cię nie słyszę.

7.The reason of your calling

Podanie powodu twojego telefonu

I’m calling about …

Dzwonię w sprawie …

8.Taking a message

Odbieranie wiadomości

I’m sorry, Mr Marks is not here at the moment. Can I ask who’s
calling?

Przykro mi, pan Marks jest w tej chwili nieobecny. Czy mogę zapytać
kto dzwoni?

Would you like to leave a message?

Czy chciał(a)byś zostawić wiadomość?

Can I give him/her a message?

Czy mogę przekazać jemu/jej wiadomość?

I’ll tell Mr Marks that you called.

Przekażę panu Marksowi, że dzwoniłeś.

9.Leaving a message

Zostawianie wiadomości

Yes, can you tell him that his wife called, please.

Tak, czy możesz przekazać, że dzwoniła jego żona.

Can I leave a message?

Czy mogę zostawić wiadomość?

Will you ask Mr Milton to phone me?

Czy mógłbyś poprosić pana Miltona, aby do mnie zatelefonował?

No, that’s okay, I’ll call back later.

Nie, dziękuję. Oddzwonię później.

10.Confirming information

Potwierdzanie informacji

OK, I have got it all down.

Ok, wszystko zapisałe(a)m.

Let me repeat that just to make sure.

Pozwolisz, że powtórzę, aby się upewnić.

11.Leaving a message on an answering machine

Zostawianie wiadomości na automatycznej sekretarce

Hello, this is Edward Spencer calling for Mr Albert. Could you please
return my call? My number is 2909910999. Thank you.

Dzień dobry, tu Edward Spencer do pana Alberta. Czy mógłbyś
oddzwonić do mnie? Mój numer telefonu to 2909910999. Dziękuję.

Hi, Alice. This is Mary from the Philips office calling. Please give me
a ring whenever it is convenient for you.

Witaj Alice. Mówi Mary z biura Philips. Proszę oddzwoń kiedy tylko
będzie Ci to odpowiadać.

12.Finishing a telephone conversation

Zakończenie rozmowy telefonicznej

I’m sorry to have troubled you.

Bardzo przepraszam, że przeszkadzałem.

I’ll talk to you again soon. Goodbye.

Porozmawiamy wkrótce, do widzenia.

Mr/Mrs … will call you when he/she gets back.

Pan/Pani … zadzwoni do pana, gdy tylko wróci.

Thanks for calling. Bye.

Dziękuję za telefon. Pa.

Goodbye. I’ll talk to you later.

Do usłyszenia.

WSKAZÓWKA:

Nie musisz pamiętać wszystkich zwrotów. Wybierz z każdej kategorii
te wyrażenia, które najbardziej zapamiętałeś. W każdym przypadku
istnieje kilka możliwości.

Przykładowy dialog telefoniczny

(Jim Parker, Henry Hilton)

ring ring

J: Jim Parker speaking.

H.H.: This is Henry Hill here. Can I speak to Mr Merlin?

J: I’m afraid Mr Merlin isn’t in at the moment. Would you like to
leave a message, Mr Hill?

H.H.: Yes, of course. Would you ask him to phone Henry Hill when
he gets in?

J: Henry Hill. Ok, I have got it down.

H.H.: Thank you very much.

J: And what’s your number?

H.H.: My number is 887019849.

J: Can you repeat that, please?

H.H.: Oh, ok. My number is 887019849.

J: Good. I’ll ask Mr Merlin to phone you.

H.H.: Thanks, and goodbye.

J: Goodbye.

A teraz sam spróbuj przedstawić podobny dialog (nie patrząc do
niego).

Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?
Więcej praktycznych porad dotyczących angielskiego słownictwa
związanego z pracą i biznesem znajdziesz w pełnej wersji ebooka.

Zapoznaj się z opisem na stronie:
poradnika

Reklamy